DVD: Zijne Heiligheid de Sakya Trizin Nederland 2010
varja.gif

informatie betreffende Sakya Thegchen Ling en opmerkingen over de website

sakya.denhaag@hotmail.com

Dharma heeft vele betekenissen. Zo kan Dharma worden vertaald als “preventieve vaardigheden”. Het zijn de dingen die we doen om problemen te voorkomen. Juist in het dagelijkse leven kunnen we ons inspannen om te voorkomen dat de negatieve kant van ons bewustzijn zich ontwikkelt. Wanneer we handelen vanuit een positieve motivatie nemen we de verantwoordelijkheid voor onze eigen geest. Hoe meer wij betrokken zijn bij andere levende wezens, hoe meer wij vanuit
Zijne Heiligheid de Sakya Trizin is uitgenodigd om naar Nederland te komen door Eerwaarde Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche en het Tibetaans Boeddhistisch instituut Sakya Thegchen Ling. Tijdens het bezoek aan Nederland heeft Zijne Heiligheid de Sakya Trizin een openbare lezing gegeven over de toepassing van de Dharma in het dagelijkse leven en Samatha en Vipassana. Van de openbare lezing is een ruim twee uur durende DVD gemaakt.
In het boeddhisme wordt gezegd: “Terwijl rustig verblijven (samatha) de geest kalmeert, kan alleen inzicht (vipassana) onthullen hoe de geest vanaf het begin verstoord was”. Samatha is de beoefening van gerichte concentratie. Het maakt de geest rustig en vreedzaam. Samatha is de basis voor vipassana. Vipassana betekent inzicht in de natuur van de werkelijkheid. Het is een manier om de geest te transformeren door introspectie en zelfobservatie. Toepassing leidt tot wijsheid en begrip als basis voor geestelijk evenwicht.
Toepassing van de Dharma in het dagelijkse leven
Samatha en Vipassana
DVD: Zijne Heiligheid de Sakya Trizin Nederland 2010
€ 17,50 inclusief verzendkosten

Te bestellen door bovengenoemd bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling onder vermelding van DVD Sakya Trizin en uw adresgegevens.
compassie leven en vreugdevol zullen zijn. Door de gebeurtenissen op ons levenspad niet te beschouwen als hindernis maar als mogelijkheid, kunnen wij moeilijke situaties transformeren.

Stichting Sakya Thegchen Ling