Stichting Sakya Thegchen Ling
Studieweekend door Khenpo Tashi Sangpo
In 2016 verzorgde Khenpo Tashi Sangpo drie boeddhistsiche studieweekenden in het centrum van Sakya Thegchen Ling te Den Haag. Daarbij werden initiaties en dharma leringen gegeven. Deze bijeenkomsten zijn een bron van inspiratie voor zowel de vaste bezoekers als de gasten van het Sakya centrum.

Studie avond op donderdag
De wekelijkse studie avonden op donderdag hebben als doel met elkaar te mediteren, de opnamen van de leringen van Khenpo Tashi Sangpo te beluisteren en hierover te discussiŽren. In het verleden werd door Khen Rinpoche al aangegeven dat het bijwonen van de studieavonden belangrijk is. Door gezamenlijk te mediteren en te discussiŽren over de leringen en vragen te stellen neemt het begrip van de dharma toe. Deelname aan de studie avonden op donderdag is voor iedereen mogelijk. Wij verzoeken je wel om je voorafgaand aan uw bezoek aan te melden via: sakya.denhaag@hotmail.com

Meditatie op zondagochtend
De maandelijkse meditatie op zondagochtend blijft onverminderd populair. Op zondag wordt een intensieve meditatie van ongeveer een uur gegeven. Na de meditatie worden koffie en thee gedronken en wisselen de deelnemers ervaringen uit of maken kennis met elkaar. Deelname aan de zondag meditaties is voor iedereen mogelijk en vormt een goede gelegenheid om het centrum en de bezoekers beter te leren kennen. Wij verzoeken je wel om u voorafgaand aan uw bezoek aan te melden via: sakya.denhaag@hotmail.com.

Open dag
Tijdens de open dag stond de deur van Sakya Thegchen Ling open voor iedereen die belangstelling heeft in het boeddhisme. De bezoekers werden ontvangen met koffie en thee en vervolgens rondgeleid door het centrum. Ieder kreeg de gelegenheid om vragen te stellen over het boeddhisme en de activiteiten van de stichting.
  
Workshop Thangka tekenen met Carmen Mensink
In 2016 is een zeer succesvolle start gemaakt met het geven van twee workshops Thangka tekenen door Carmen Mensink in het Sakya centrum. Thanka tekenen is in Tibet een belangrijke uiting van de boeddhistische filosofie. De meeste workshops zijn toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden. Carmen geeft regelmatig dag en weekend workshops in het centrum.

Boeddhistische feestdagen
Ook dit jaar werd speciale aandacht geschonken aan diverse boeddhistsiche feestdagen. Daarbij kan worden gedacht aan Losar ofwel het Tibetaans nieuwjaar en Duchen Chotrul waar de Boeddha verschillende wonderen verrichtte. Tevens was er aandacht voor het paranirwana van Jetsun Dragpa Gyaltsen, nu achthonderd jaar geleden. Dit alles past goed binnen het kader van de culturele doelstelling van Sakya Thegchen Ling welke zich richt op het onder de aandacht brengen en behouden van de Tibetaanse cultuur.

Interviews afstudeertrajecten
Vanuit verschillende MBO en HBO scholen zijn door een tiental studenten interviews gehouden met de leden van het bestuur over boeddhisme. Dit veelal in het kader van de afstudeeropdrachten van deze leerlingen. Het aantal te geven interviews neemt jaarlijks toe. Het traject blijkt zo geslaagd dat het Sakya centrum nu is opgenomen op een vaste lijst voor HBO afstudeerkandidaten.
 
Ontvangst scholen
In 2016 ontving het Sakya centrum meerdere lagere scholen voor een introductie in het boeddhisme. De vraag naar deze introductie neemt jaarlijks toe. De piek werd in 2016 gevormd door een bezoek aan het centrum van meer dan honderd schoolkinderen op een dag. De grote interesse van de kinderen en hun begeleiders in boeddhisme en het bijna moeiteloos minutenlang in stilte mediteren zonder veel voorbereiding blijft een boeiend schouwspel.

Meditatiecursus
De meditatiecursus werd in 2016 als gebruikelijk twee maal gegeven. Deze cursus van vijf avonden met daarbij een schakelavond wordt in een gemoedelijke sfeer gehouden, geeft via discussie en meditatie een goed beeld van het boeddhisme in het algemeen en gaat tevens in op de wijze waarop de dharma wordt beoefend in het Sakya centrum. Daarbij komen tevens de activiteiten van het Europese Sakya centrum in beeld.

Kascommissie
Ieder jaar toetst de kascommissie de uitvoering van het financiŽle beleid van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar werd het financieel jaarverslag van 2016 door de kascommissie getoetst en goedgekeurd. Het beleid en het financiŽle jaarverslag over 2016 van de stichting zijn terug te vinden op de website www.sakya.nl.

Gedetineerden projecten Vught en Zwolle
In 2016 werden de bibliotheken van de PI te Vught en Zwolle via het Sakya centrum verder uitgebreid met dharma boeken. Ook werden Boeddha beelden, malaís en andere boeddhistische gebruiksvoorwerpen geschonken. Dit jaar ontvingen wij een nieuwe aanvraag vanuit de PI in Zwolle en Leeuwarden voor dharma boeken en boeddhistische gebruiksvoorwerpen. Via de stichting Bodhisattva en diverse vrijwilligers werden boeken ingezameld en toegezonden aan de geestelijk verzorgers die de verschilende PIís vertegenwoordigen. Twee maal per jaar wordt een zending boeken en objecten aan de PIís toegezonden. Voor diegenen die willen bijdragen. Er is grote vraag naar boeken van de Dalai Lama en malaís.

City Safari
Om meer naamsbekendheid te krijgen is het Sakya centrum nu aangesloten bij de City Safari. Volgens de organisatoren brengt deze reis je op unieke, typisch Haagse plekken (waaronder het Sakya centrum). Met een groep in de bus of op de fiets of individueel te voet. De City Safari laat inwoners van Den Haag hun stad op een verrassende manier ervaren.
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarbericht van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook in 2016 zijn door de stichting, veelal met hulp van onze vrijwilligers, diverse activiteiten in gang gezet waarover wij u graag willen informeren.

Als gebruikelijk zijn de financiŽn van de stichting over het jaar 2016 getoetst door de hiertoe ingestelde kascommissie. Het beleid en het financiŽle jaarverslag van de stichting zijn via de ANBI informatie terug te vinden op de website: www.sakya.nl
Het bestuur is verheugd over de resultaten die in 2016 werden bereikt en wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken. In het vervolg van dit jaarbericht is een gedetailleerd verslag van de activiteiten van de stichting Sakya Thegchen Ling opgenomen.

Mieke Stoppels Ė Drenth, voorzitter
Jaarverslag 2016
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode